Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Usługa drukowania i dostawy wydawnictw promocyjnych

Tytuł Usługa drukowania i dostawy wydawnictw promocyjnych
Data ogłoszenia 2018-04-11
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia publicznego do kwot unijnych Przetarg nieograniczony
Termin otwarcia ofert 2018-04-19

Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania i dostawy wydawnictw promocyjnych w liczbie 2000 egzemplarzy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Informujemy, iż pliki zamieszczane do 31 maja 2018r. w niniejszym postępowaniu znajdują się pod adresem http://archiwum-bip.slaskie.pl/index.php?grupa=616&id=1523441997&id_menu=328

W przypadku próby otwarcia/pobrania plików znajdujących się w powyższym adresie należy w adresie danego pliku dodać zapis archiwum- przed nazwą bip.slaskie.pl, np. https://archiwum-bip.slaskie.pl/pliki_zp_new/1523441997/1523442100.pdf

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony