Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Usługa wykonania badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim” _________ OR-ZN.272.1.73.2020.AMS

Data ogłoszenia 2020-12-28
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia publicznego powyżej kwot unijnych Przetarg nieograniczony
Data otwarcia oferty 2021-01-29
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa wykonania badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim”.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
  3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
  4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 147 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
  5. Zamówienie współfinansowane będzie w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 oraz 15% z wkładu budżetu województwa śląskiego.
  6. Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące Platformy stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ.

 

UWAGA:

Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem:

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/21448/details


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony