Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii informującej o RPO WSL na lata 2014-2020 w 2018 roku

Data ogłoszenia 2018-04-17
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia publicznego powyżej kwot unijnych Przetarg nieograniczony
Data otwarcia oferty 2018-05-30

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii informującej o RPO WSL na lata 2014-2020 w 2018 roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Informujemy, iż pliki zamieszczane do 31 maja 2018 r. w niniejszym postępowaniu znajdują się pod adresem http://archiwum-bip.slaskie.pl./index.php?grupa=616&id=1523958777&id_menu=326

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony