{"id":151,"name":"polityka-prywatnosci","title":"Polityka prywatno\u015bci","desc":"","header":"Polityka prywatno\u015bci","lead":"","keywords":"","changes":"edycja artyku\u0142u","menu":"","path":"\/polityka-prywatnosci.html","url":"\/polityka-prywatnosci.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2017-12-08 09:56:18","dateLastVersionPublicate":"2018-05-29 10:46:26","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Ch3\u003EDefinicja plik\u00f3w cookies\u003C\/h3\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ECookies\u003C\/strong\u003E to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie \u2013 ciastko), wysy\u0142ane przez serwis internetowy, kt\u00f3ry\u00a0odwiedzamy i zapisywane na urz\u0105dzeniu ko\u0144cowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z kt\u00f3rego korzystamy podczas przegl\u0105dania stron internetowych. W \u201ecookies\u201d, sk\u0142adaj\u0105cych si\u0119 z szeregu liter i cyfr, znajduj\u0105 si\u0119 r\u00f3\u017cne informacje niezb\u0119dne do\u00a0prawid\u0142owego funkcjonowania serwis\u00f3w internetowych, np. tych wymagaj\u0105cych autoryzacji \u2013 m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie dzia\u0142aj\u0105ce w Internecie serwisy \u2013 wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy\u00a0internetowe, strony urz\u0119d\u00f3w pa\u0144stwowych i innych instytucji publicznych, mog\u0105 prawid\u0142owo dzia\u0142a\u0107 dzi\u0119ki wykorzystaniu \u201ecookies\u201d. Ciasteczka umo\u017cliwiaj\u0105 tak\u017ce m.in. zapami\u0119tanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wy\u015bwietlanych tre\u015bci oraz dopasowania reklam. Dzi\u0119ki \u201ecookies\u201d mo\u017cliwe jest te\u017c rejestrowanie produkt\u00f3w i us\u0142ug czy g\u0142osowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy u\u017cyciu \u201ecookies\u201d mog\u0105 by\u0107 zbierane wy\u0142\u0105cznie w celu wykonywania okre\u015blonych funkcji na\u00a0rzecz u\u017cytkownika, czyli np. zapami\u0119tania logowania do serwisu czy zapami\u0119tania towar\u00f3w dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane s\u0105 zaszyfrowane w spos\u00f3b uniemo\u017cliwiaj\u0105cy dost\u0119p do nich osobom nieuprawnionym.\u003Cbr \/\u003E \u003Cem\u003E(\u017ar\u00f3d\u0142o: \u003Ca href=\u0022http:\/\/wszystkoociasteczkach.pl\/po-co-sa-ciasteczka\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022 title=\u0022Otwarcie w nowym oknie\u0022\u003Ehttp:\/\/wszystkoociasteczkach.pl\/po-co-sa-ciasteczka\u003C\/a\u003E)\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\n\u003Ch3\u003EWykorzystanie plik\u00f3w cookies w Portalu BIP Samorz\u0105du Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003C\/h3\u003E\n\u003Cp\u003EPortal BIP Samorz\u0105du Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego wykorzystuje pliki cookies w celu:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul style=\u0022list-style-type: square;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Ezapami\u0119tywania odwiedzin na stronie i preferencji dotycz\u0105cych tej strony (m.in. j\u0119zyk strony, jej kolor, uk\u0142ad, rozmieszczenie tre\u015bci);\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Etworzenia anonimowych statystyk odwiedzalno\u015bci serwis\u00f3w;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eutrzymania sesji u\u017cytkownika zalogowanego, dzi\u0119ki kt\u00f3rej u\u017cytkownik nie musi na ka\u017cdej podstronie serwisu ponownie wpisywa\u0107 loginu i has\u0142a;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezapisania identyfikatora sesji anonimowego u\u017cytkownika, kt\u00f3ra umo\u017cliwia poprawne dzia\u0142anie serwisu.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch3\u003ERodzaje plik\u00f3w cookies\u003C\/h3\u003E\n\u003Cp\u003ESerwis stosuje pliki cookies \u201esta\u0142e\u201d oraz \u201esesyjne\u201d. Pliki cookies \u201esta\u0142e\u201d pozostaj\u0105 w przegl\u0105darce internetowej urz\u0105dzenia do czasu ich\u00a0usuni\u0119cia przez u\u017cytkownika b\u0105d\u017a do z g\u00f3ry ustalonego czasu okre\u015blonego w parametrach pliku cookies. S\u0142u\u017c\u0105 one do zapami\u0119tania preferencji u\u017cytkownika, takich jak w\u0142\u0105czenie zapisywania ciasteczek. Pliki cookies \u201esesyjne\u201d pozostaj\u0105 w przegl\u0105darce internetowej do\u00a0momentu jej wy\u0142\u0105czenia. S\u0142u\u017c\u0105 one do identyfikacji u\u017cytkownika przez serwer i personalizacji dzia\u0142ania serwisu podczas bie\u017c\u0105cego korzystania z jego us\u0142ug, np. w\u0142\u0105czonego trybu wysokiego kontrastu.\u003Cbr \/\u003EIstnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 konfiguracji przegl\u0105darki internetowej w taki spos\u00f3b aby przed ka\u017cdym umieszczeniem pliku cookies pojawia\u0142 si\u0119 stosowny monit. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c ca\u0142kowicie zablokowa\u0107 obs\u0142ug\u0119 plik\u00f3w cookies na urz\u0105dzeniu ko\u0144cowym. W tym celu nale\u017cy skorzysta\u0107 z opcji wy\u0142\u0105czenia tego mechanizmu, udost\u0119pnianej w przegl\u0105darce internetowej, z kt\u00f3rej korzysta U\u017cytkownik. Wi\u0105\u017ce si\u0119 to jednak z ca\u0142kowitym b\u0105d\u017a cz\u0119\u015bciowym uniemo\u017cliwieniem poprawnego dzia\u0142ania serwisu. Spos\u00f3b wy\u0142\u0105czenia mo\u017cliwo\u015bci przechowywania cookies w przegl\u0105darkach internetowych podaj\u0105 producenci przegl\u0105darek.\u003C\/p\u003E\n\u003Cul style=\u0022list-style-type: square;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003EPrzegl\u0105darka \u003Ca href=\u0022http:\/\/help.opera.com\/Windows\/12.10\/pl\/cookies.html\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022 title=\u0022Otwarcie w nowym oknie\u0022\u003EOpera\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzegl\u0105darka \u003Ca href=\u0022https:\/\/support.mozilla.org\/pl\/kb\/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022 title=\u0022Otwarcie w nowym oknie\u0022\u003EFirefox\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzegl\u0105darka \u003Ca href=\u0022https:\/\/support.google.com\/chrome\/answer\/95647?hl=pl\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022 title=\u0022Otwarcie w nowym oknie\u0022\u003EChrome\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzegl\u0105darka \u003Ca href=\u0022https:\/\/support.microsoft.com\/pl-pl\/products\/windows?os=windows-8.1\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022 title=\u0022Otwarcie w nowym oknie\u0022\u003EInternet Explorer\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzegl\u0105darka \u003Ca href=\u0022https:\/\/support.apple.com\/kb\/PH5042?locale=pl_PL\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022 title=\u0022Otwarcie w nowym oknie\u0022\u003ESafari\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch3\u003EPolityka wykorzystywania plik\u00f3w cookies\u003C\/h3\u003E\n\u003Cp\u003ESerwis mo\u017ce u\u017cywa\u0107 plik\u00f3w cookies (tzw. \u201eciasteczek\u201d) do dostosowania dzia\u0142ania stron do preferencji u\u017cytkownik\u00f3w oraz do pomiar\u00f3w odwiedzin i zachowa\u0144 u\u017cytkownik\u00f3w w serwisie. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowuj\u0105 \u017cadnych danych osobowych ani\u00a0innych informacji zebranych od u\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3re pozwoli\u0142yby na ich jednoznaczn\u0105 identyfikacj\u0119 przez inne serwisy. W serwisie brak jest automatycznego zbierania informacji poza tymi zawartymi w plikach cookies. Podmiotem zamieszczaj\u0105cym na urz\u0105dzeniu ko\u0144cowym U\u017cytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj\u0105cym do nich dost\u0119p jest operator Serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Samorz\u0105du Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego z siedzib\u0105:\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003Cbr \/\u003E ul. Ligonia 46\u003Cbr \/\u003E 40-037 Katowice\u003C\/p\u003E"}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Polityka prywatno\u015bci"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":""}},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":""}]}