218;statut-wojewodztwa;Statut Województwa;;Statut Województwa Śląskiego - tekst jednolity;;statut województwa;poprawa daty udostępnienia informacji;Statut Województwa;/pozostale_informacje/akty_prawne/statut-wojewodztwa.html;/pozostale_informacje/akty_prawne/statut-wojewodztwa.html;Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;2003-12-16 12:43:25;2018-10-16 14:20:01;2018-10-12 14:17:53;;Zwykła;; ;bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601;ContentWYSIWYG;Treść;Treść strony;

Uchwała Nr V/46/4/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr V/57/2/2018 z dnia 17 września 2018 roku Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: zmiany Statutu Województwa Śląskiego.

; ; ;bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601;Gallery;Galeria;Galeria; ;bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601;Attachment;Załączniki;Załączniki do strony;/resource/file/download-file/id.224;DOCX;;66,71 KB; ;/resource/file/download-file/id.225;PDF;;1,88 MB; ;/resource/file/download-file/id.5471;PDF;;108,67 KB; ; ; ;eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageTitle;;Tytuł strony;Statut Województwa Śląskiego - tekst jednolity; ; ;eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageDescription;;Zajawka strony;; ; ;1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d;SectionDescription;;Zajawka sekcji;; ;