218;statut-wojewodztwa;Statut Województwa;;STATUT WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - tekst jednolity;;statut województwa;Aktualizacja artykułu;Statut Województwa;/pozostale_informacje/akty_prawne/statut-wojewodztwa.html;/pozostale_informacje/akty_prawne/statut-wojewodztwa.html;Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;2003-12-16 12:43:25;2018-02-23 13:40:46;2018-02-23 13:33:02;;Zwykła;; ;bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601;ContentWYSIWYG;Treść;Treść strony;

Uchwała Nr V/46/4/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Śląskieg.

; ; ;bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601;Gallery;Galeria;Galeria; ;bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601;Attachment;Załączniki;Załączniki do strony;/resource/file/download-file/id.224;DOCX;1512990034.docx;66,71 KB; ;/resource/file/download-file/id.225;PDF;1511523846.pdf;1,88 MB; ; ; ;eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageTitle;;Tytuł strony;STATUT WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - tekst jednolity; ; ;eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageDescription;;Zajawka strony;; ; ;1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d;SectionDescription;;Zajawka sekcji;; ;