{"id":218,"name":"statut-wojewodztwa","title":"Statut Wojew\u00f3dztwa","desc":"","header":"Statut Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego - tekst jednolity","lead":"","keywords":"statut wojew\u00f3dztwa","changes":"poprawa daty udost\u0119pnienia informacji","menu":"Statut Wojew\u00f3dztwa","path":"\/pozostale_informacje\/akty_prawne\/statut-wojewodztwa.html","url":"\/pozostale_informacje\/akty_prawne\/statut-wojewodztwa.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2003-12-16 12:43:25","dateLastVersionPublicate":"2018-10-16 14:20:01","dateAvailableFrom":"2018-10-12 14:17:53","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EUchwa\u0142a Nr V\/46\/4\/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku Sejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego w sprawie: og\u0142oszenia tekstu jednolitego uchwa\u0142y Nr I\/33\/2\/01 Sejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EUchwa\u0142a Nr V\/57\/2\/2018 z dnia 17 wrze\u015bnia 2018 roku Sejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego w sprawie: zmiany Statutu Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego.\u003C\/p\u003E"}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.224","extension":"DOCX","name":null,"size":"66,71 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.225","extension":"PDF","name":null,"size":"1,88 MB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.5471","extension":"PDF","name":null,"size":"108,67 KB"}]},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Statut Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego - tekst jednolity"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":""}},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":""}]}