148;redakcja-serwisu;Redakcja serwisu;;Redakcja serwisu;;;dodanie artykułu;;/redakcja-serwisu.html;/redakcja-serwisu.html;Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;2017-12-08 09:33:05;2018-05-29 12:36:17;2018-05-29 11:59:31;;Zwykła;; ;bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601;ContentWYSIWYG;Treść;Treść strony;

Serwis redagowany jest bezpośrednio przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 00102/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Zespół redakcyjny:

Agata Skwiercz - Redaktor BIP

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Organizacyjny
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 20 78 665
fax.+48 (32) 20 78 381
e-mail: askwiercz@slaskie.pl

Zespół redakcyjny:

Koordynatorzy w Wydziałach merytorycznych:

  1. Dbają o właściwie wypełnianie treścią BIP.
  2. Przyjmują wszystkie uwagi, wnioski dotyczące konieczności tworzenia nowych układów stron w BIP wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie BIP z dnia 18 stycznia 2007 r. i przekazują je Redaktorowi BIP-u.
  3. Odpowiadają za publikację informacji, w tym o zadaniach lub procedurach, oraz o stanie procedur, zgodnie z zakresem własnych czynności służbowych, a także innych, wskazanych przez dyrektorów Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
  4. Przygotowują i wprowadzają dane do publikacji w sposób określony przez Redaktora BIP-u.

Dyrektorzy Wydziałów odpowiadają za aktualność i terminowość zamieszczania informacji w BIP, związanych z kompetencją rzeczową podległego wydziału.

Arkadiusz Rychter - Informatyk BIP

; ; ;bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601;Gallery;Galeria;Galeria; ;bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601;Attachment;Załączniki;Załączniki do strony; ;eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageTitle;;Tytuł strony;Redakcja serwisu; ; ;eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageDescription;;Zajawka strony;; ; ;1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d;SectionDescription;;Zajawka sekcji;; ;