{"id":148,"name":"redakcja-serwisu","title":"Redakcja serwisu","desc":"","header":"Redakcja serwisu","lead":"","keywords":"","changes":"dodanie artyku\u0142u","menu":"","path":"\/redakcja-serwisu.html","url":"\/redakcja-serwisu.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2017-12-08 09:33:05","dateLastVersionPublicate":"2018-05-29 12:36:17","dateAvailableFrom":"2018-05-29 11:59:31","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cdiv class=\u0022tresc\u0022\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003ESerwis redagowany jest bezpo\u015brednio przez pracownik\u00f3w Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego zgodnie z zasadami okre\u015blonymi w Zarz\u0105dzeniu Nr\u00a000102\/2017 Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dost\u0119pu do informacji publicznej w Urz\u0119dzie Marsza\u0142kowskim Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EZesp\u00f3\u0142 redakcyjny:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EAgata Skwiercz - Redaktor BIP\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cul style=\u0022list-style-type: square; text-align: justify;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Eokre\u015bla rozw\u00f3j struktury BIP,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eokre\u015bla spos\u00f3b publikacji danych,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eudziela uprawnie\u0144 do wprowadzania danych koordynatorom.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\nKontakt: \u003Cbr \/\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003Cbr \/\u003E Wydzia\u0142 Organizacyjny\u003Cbr \/\u003E ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice\u003Cbr \/\u003E tel. +48 (32) 20 78 665\u003Cbr \/\u003Efax.+48 (32) 20 78 381\u003Cbr \/\u003E e-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:askwiercz@slaskie.pl\u0022\u003Easkwiercz@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cb\u003EZesp\u00f3\u0142 redakcyjny:\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cul style=\u0022list-style-type: square; text-align: justify;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003EWydzia\u0142 Organizacyjny - Danuta Descours\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EWydzia\u0142 Organizacyjny - Agnieszka Kowalczyk\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EWydzia\u0142 Organizacyjny - Arkadiusz Mastalerczuk\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EKoordynatorzy w Wydzia\u0142ach merytorycznych:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003EDbaj\u0105 o w\u0142a\u015bciwie wype\u0142nianie tre\u015bci\u0105 BIP.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzyjmuj\u0105 wszystkie uwagi, wnioski dotycz\u0105ce konieczno\u015bci tworzenia nowych uk\u0142ad\u00f3w stron w BIP wynikaj\u0105cych z ustawy o\u00a0dost\u0119pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze\u015bnia 2001 r oraz rozporz\u0105dzenia Ministra Spraw Wewn\u0119trznych i Administracji w\u00a0sprawie BIP z dnia 18 stycznia 2007 r. i przekazuj\u0105 je Redaktorowi BIP-u.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EOdpowiadaj\u0105 za publikacj\u0119 informacji, w tym o zadaniach lub procedurach, oraz o stanie procedur, zgodnie z zakresem w\u0142asnych czynno\u015bci s\u0142u\u017cbowych, a tak\u017ce innych, wskazanych przez dyrektor\u00f3w Wydzia\u0142\u00f3w Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzygotowuj\u0105 i wprowadzaj\u0105 dane do publikacji w spos\u00f3b okre\u015blony przez Redaktora BIP-u.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EDyrektorzy Wydzia\u0142\u00f3w\u003C\/strong\u003E odpowiadaj\u0105 za aktualno\u015b\u0107 i terminowo\u015b\u0107 zamieszczania informacji w BIP, zwi\u0105zanych z kompetencj\u0105 rzeczow\u0105 podleg\u0142ego wydzia\u0142u.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EArkadiusz Rychter - Informatyk BIP\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cul style=\u0022list-style-type: square;\u0022\u003E\n\u003Cli style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003Ejest odpowiedzialny za ochron\u0119 i bezpiecze\u0144stwo danych zgromadzonych w BIP,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprowadzi dziennik w kt\u00f3rych odnotowuje zmiany w tre\u015bci informacji publicznych udost\u0119pnianych w Biuletynie oraz pr\u00f3by dokonywania zmian przez osoby nieuprawnione.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EKontakt: \u003Cbr \/\u003E Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003Cbr \/\u003E Wydzia\u0142 Organizacyjny\u003Cbr \/\u003E ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice\u003Cbr \/\u003E tel. +48 (32) 20 78 585, fax. +48 (32) 20 78 381\u003Cbr \/\u003E e-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:bip.it@slaskie.pl\u0022\u003Ebip.it@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cul style=\u0022list-style-type: square;\u0022\u003E\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003Cul style=\u0022list-style-type: square;\u0022\u003E\u003C\/ul\u003E\n\u003Cul style=\u0022list-style-type: square;\u0022\u003E\n\u003Cul style=\u0022list-style-type: square;\u0022\u003E\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/div\u003E"}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Redakcja serwisu"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":""}},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":""}]}