{"id":276,"name":"sekretarz-wojewodztwa","title":"Sekretarz Wojew\u00f3dztwa","desc":"","header":"Sekretarz Wojew\u00f3dztwa","lead":"","keywords":"","changes":"dodanie zdj\u0119cia Sekretarza","menu":"Sekretarz Wojew\u00f3dztwa","path":"\/samorzad_wojewodztwa\/sekretarz-wojewodztwa.html","url":"\/samorzad_wojewodztwa\/sekretarz-wojewodztwa.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2018-03-01 14:54:46","dateLastVersionPublicate":"2021-03-18 14:08:49","dateAvailableFrom":"2021-03-18 14:08:20","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Ch2 class=\u0022tytul1\u0022\u003E\u003Cimg class=\u0022img-responsive\u0022 src=\u0022\/resource\/image\/2\/613\/596\/32185\/0x0.jpg\u0022 caption=\u0022false\u0022 alt=\u0022Dariusz Pta\u015b - Sekretarz Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u0022 style=\u0022border: 2px solid grey; padding: 10px;\u0022 width=\u0022330\u0022 \/\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Ch2 class=\u0022tytul1\u0022\u003EDariusz Pta\u015b\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ESekretarz Wojew\u00f3dztwa VI Kadencja\u003Cbr \/\u003E tel. +48 (32) 20 78 385\u003Cbr \/\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:sekretarz@slaskie.pl\u0022 title=\u0022adres e-mail do Sekretarza Wojew\u00f3dztwa\u0022\u003Esekretarz@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Eur. 26 listopada 1971 r. w Ogrodzie\u0144cu\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EJest radc\u0105 prawnym, posiada wieloletnie do\u015bwiadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EJest absolwentem Wydzia\u0142u Prawa i Administracji Uniwersytetu \u015al\u0105skiego w Katowicach na kierunku \u003Ci\u003EPrawo\u003C\/i\u003E (1995).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EOdby\u0142 aplikacj\u0119 i z\u0142o\u017cy\u0142 egzamin radcowski w Okr\u0119gowej Izbie Radc\u00f3w Prawnych w Katowicach (1999).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EUko\u0144czy\u0142 studia podyplomowe w zakresie \u003Ci\u003EPrawa autorskiego, wydawniczego i prasowego \u003C\/i\u003Ew Instytucie Wynalazczo\u015bci i Ochrony W\u0142asno\u015bci Intelektualnej Uniwersytetu Jagiello\u0144skiego oraz \u003Ci\u003EAkademi\u0119 lider\u00f3w samorz\u0105dowych\u003C\/i\u003E - studia podyplomowe organizowane przez Wy\u017csz\u0105 Szko\u0142\u0119 Bankow\u0105 w Poznaniu we wsp\u00f3\u0142pracy z Ministerstwem Spraw Wewn\u0119trznych i Administracji.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW latach 2002-2019 pe\u0142ni\u0142 funkcj\u0119 Sekretarza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, gdzie odpowiada\u0142 r\u00f3wnie\u017c za obs\u0142ug\u0119 prawn\u0105. Jako radca prawny pracowa\u0142 ponadto w urz\u0119dach Gminy Kroczyce, Gminy W\u0142odowice i Miasta Myszkowa.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EOd 2020 roku Pe\u0142nomocnik Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego do spraw organizacyjno-prawnych, a nast\u0119pnie Dyrektor Departamentu Organizacji Urz\u0119du - Dyrektor Urz\u0119du.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Sekretarz Wojew\u00f3dztwa"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":[]},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":[]}]}