Posiedzenie komisji z dnia 2020-10-09

Data posiedzenia 2020-10-09

Piątek o godz. 12:00

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia komisji.
  4. Problem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych – przyjęcie stanowiska.
  5. Informacja na temat bieżących działań mających na celu poprawę jakości powietrza, w tym wdrażania „uchwały antysmogowej”.
  6. Oświadczenia, wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z powodu stanu epidemii posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony