doraźna Komisja ds. Transformacji Regionu

VI Kadencja

Przewodnicząca: Renata Caban
Zastępca Przewodniczącej: Urszula Koszutska
Członek Komisji: Iwona Jelonek
Członek Komisji: Maciej Kolon
Członek Komisji: Ewa Nierychło
Członek Komisji: Jarosław Szczęsny
Członek Komisji: Grzegorz Wolnik

Zadania:
- wspieranie działań na rzecz odpowiedzialnej transformacji gospodarczej regionu w celu podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności
  lokalnej gospodarki,
- wspieranie działań na rzecz odpowiedzialnej transformacji społecznej, w tym rozwijanie usług społecznych, edukacyjnych i na rzecz
  zatrudnienia,
- wspieranie działań na rzecz odpowiedzialnej transformacji przestrzennej, w tym zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
  w celu tworzenia nowoczesnej infrastruktury społeczno-gospodarczej,
- wspieranie działań na rzecz odpowiedzialnej transformacji administracyjnej w celu podniesienia jakości zarządzania w regionie poprzez
  rozwój usług publicznych, wzmacnianie pozycji instrumentów terytorialnych oraz wzrost partycypacji mieszkańców w procesie kreowania
  i wdrażania polityki rozwoju,
- wspieranie zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, działań promujących efektywne wykorzystanie energii i ekologicznych form
   transportu,
- opiniowanie inicjatyw związanych z przedmiotem działania Komisji.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony