Iwona Jelonek

tel. +48 (32) 20 78 273
iwona.jelonek@slaskie.pl

Wybrana z listy: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy: nr 7
Liczba uzyskanych głosów: 6 458
                                                                                                                                                          

Data i miejsce urodzenia: 30 września 1968 r., Jaworzno
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: wyższe
Nazwa ukończonej szkoły/uczelni:
2017 - doktor habilitowany, prof. Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach
                                                     2016 - studia magisterskie w ramach Międzynarodowego Programu MBA Master
                                                       of Business Administration prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia
                                                       Menedżerów oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Program walidowany jest przez
                                                       IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management
Kierunek: Geologia
Zawód wykonywany: nauczyciel akademicki/ profesor uczelni
Inne pełnione funkcje:
2019 - do nadal powołana przez JM Rektora jako Koordynator ds. organizacji Szkoły Doktorskiej
                                      w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie doktoratów wdrożeniowych i grantowych

                                    2019 - do nadal Prezes Polskiej Rady Pelletu
                                    2018 - do nadal Członek Rady Zespołu Konsultacyjnego ds. opracowania i opiniowania
                                      Agendy Badawczej „Silesia pod błękitnym niebem”

                                    2016 - do nadal Członek Rady The Society for Organic Petrology (TSOP)
                                    2016 - Członek Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim
                                      powołanego przez Marszałka Województwa Śląskiego (zarządzenie nr 33/2016 z dnia 23 maja 2016r.)

                                    2015 - do nadal Członek Zarządu SPIN-US Sp. z o. o.
                                    2015 - do nadal powołana przez JM Rektora jako Koordynator ds. Współpracy ze strony UŚ oraz
                                      Koordynatora w zakresie praktyk i staży w ramach umowy ramowej współpracy zawartej pomiędzy
                                      Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a TAURON Polska Energia S.A.

                                    2014 - 2016 powołana przez Dziekana Nauk o Ziemi jako Wydziałowy Pełnomocnik ds. Komercjalizacji
                                      Zadaniem pełnomocnika jest bieżąca współpraca z BWG UŚ w zakresie opiniowania i wyszukiwania
                                      wyników badań rokujących na wdrożenie.

                                    2014 - do nadal konsultant CBNWG w UŚ w zakresie projektów wdrożeniowych HORYZONT 2020
                                      oraz innych z Komisji Europejskiej

                                    2014 - do nadal konsultant spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US Sp.z o.o. w szeroko
                                      rozumianym obszarze węgla i stali, a co za tym idzie, jest zaangażowana we wszystkie procesy
                                      komercjalizacji wyników badań z tego obszaru, bazujące na wynikach badań, przekazywanych
                                      w zarząd spółce celowej na podstawie art. 86 ustawy PSW
Inne informacje:   Ekspert w dziedzinie petrologii organicznej, zajmuje się oceną jakości paliw stałych oraz procesem
                            karbonizacji węgla a także produkcją i spalaniem biomasy. Ponad to specjalizuje się w zakresie
                            poszukiwania odnawialnych źródeł energii. Prowadzi intensywne działania związane z OZE
                            co ma przełożenie na konkretne zrealizowane wdrożenia w zakresie pozyskiwania naturalnych źródeł
                            ciepła. Dzięki prowadzonej działalności łączy Naukę z Przemysłem, opracowuje Nowoczesne Technologie
                            dla poprawy jakości powietrza oraz ochrony środowiska naturalnego.

Członek następujących Komisji Sejmiku:
1) Przewodnicząca doraźnej Komisji ds. Klimatu
2) Zastępca Przewodniczącej Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej
3) Członek Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich
4) Członek doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony