Marek Gzik

tel. +48 (32) 20 78 273
sejmik@slaskie.pl

Wybrany z listy: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy: nr 4
Liczba uzyskanych głosów: 16 364
                                                                                                                                                         

Data i miejsce urodzenia: 3 września 1971 r., Gliwice
Stan cywilny: żonaty

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego od 2014 roku. Był inicjatorem powołania oraz przewodniczącym Doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji. Aktywnie uczestniczy w szeregu inicjatyw o charakterze samorządowym, między innymi był członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji, Rady ds. Elektromobilności Województwa Śląskiego, Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Wybrany na radnego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2018-2024 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu. Od 21 listopada 2022 roku wybrany na funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Prof. Marek Gzik jest absolwentem Politechniki Śląskiej. Jest profesorem tytularnym nauk inżynieryjno-technicznych, specjalistą w zakresie nowoczesnych technologii do zastosowań w medycynie, sporcie i obronności. Od 1991 związany z macierzystą uczelnią. Doktorat obronił z wyróżnieniem w 2000 roku, następnie w roku 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora w 2015 roku. Zajmował szereg stanowisk, w latach 2012-2020 był dziekanem na jedynym o tej nazwie w Polsce Wydziale Inżynierii Biomedycznej. Od 2011 roku pozostaje kierownikiem Katedry Biomechatroniki, a w okresie od września 2020 do grudnia 2022 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna. W latach 2014 – 2016 był członkiem kolegium rektorskiego jako pełnomocnik rektora ds. współpracy z przemysłem. W roku 2023 ukończył dwuletnie studia Master of Business Administration MBA w „Ochronie Zdrowia”, organizowane przez Politechnikę Śląską, Nyenrode Business University Holandia oraz firmę Philips.   

Jest pomysłodawcą, a następnie od roku 2021 dyrektorem European HealthTech Innovation Center EHTIC (Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia), które zostało powołane na PŚ dzięki realizacji kluczowego w regionie śląskim projektu za kwotę ponad 100 mln zł, finansowanego z funduszy EU. To unikatowe w tej części Europy centrum badawczo-rozwojowe, które powstało dzięki wsparciu strategicznego partnera firmy Philips, która to firma zainwestowała 5 mln EUR, oraz przy wsparciu miasta Zabrze.

Prof. Marek Gzik wybrany przez Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pełni funkcję przewodniczącego rady uczelni w kadencji 2021-2024. Jest członkiem licznych gremiów o charakterze działalności naukowej, gospodarczej i samorządowej. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, aktualnie wiceprzewodniczącym. Jest członkiem licznych rad i komitetów naukowych i programowych, między innymi: Instytutu Techniki Górniczej KOMAG Gliwice (przewodniczący rady naukowej), Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, Yoshi Innovation S.A. Jest honorowym członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej.

Jest autorem i współautorem licznych monografii (6), publikacji (ponad 300) i patentów (5). Promotor zakończonych czterech doktoratów. Wielokrotnie brał udział jako kierownik w pracach projektów badawczych. Odbył liczne staże naukowe oraz uczestniczył w gospodarczych misjach zagranicznych. W 2017 oraz 2018 roku jako ekspert występował podczas Regions&Cities - European Week Brussels. W 2017 roku na zaproszenie National Institute for Public Health and the Environment, Ministry of Health, Welfare and Sport, odbył wizytę studyjną w Hadze, Amsterdamie, Rotterdamie w Holandii.

W swojej karierze zawodowej wielokrotnie dawał wyraz zainteresowania przedsiębiorczością oraz inicjatywami o charakterze biznesowym. Za działalność naukową, organizacyjną, dydaktyczną i samorządową otrzymał wiele nagród, w tym: Medal im. prof. J. Szmeltera Warszawa 2016, Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2016, "Atena" nagroda Prezydenta Miasta Zabrze 2017 w kategorii "Nauka i Medycyna", Złota Odznaka Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 2018, Medal 100lecia Związku Polskich Kawalerów Maltańskich 2021, „Marka Śląskie” 2022 za projekt EHTIC.

W 2022 roku Rada Społeczna Politechniki Śląskiej uhonorowała prof. Marka Gzika statuetką dla najlepszego pracownika Politechniki Śląskiej.

Delegat Województwa Śląskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Członek następujących Komisji Sejmiku:
1) Członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
2) Członek doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony