Sylwia Cieślar

Wiceprzewodnicząca Sejmiku V Kadencja
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
s.cieslar@slaskie.pl


Data urodzenia: 26 maja 1980
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku - Białej
- administracja
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku - Białej
- finanse i rachunkowość
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: bielski
Uzyskana liczba głosów: 14813

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska

Główne punktu kariery zawodowej:
- Starostwo Powiatowe w Cieszynie;
- Dyrektor Biura Poselskiego Posła Tadeusza Kopeć;
- Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora Tadeusza Kopeć;
- Asystentka Posła do PE Jana Olbrychta.

Członek komisji:
  • doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” - Członek komisji
  • Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich - Z-ca przewodniczącego
  • Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - Członek komisji
  • Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej - Członek komisji

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony