Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1327) oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027.

Termin trwania konsultacji od 2023-08-14
Termin trwania konsultacji do 2023-08-27
Data ogłoszenia 2023-08-10
Status konsultacji Zakończone

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony