Procedura urzędowa - Dokumentacja osobowa i płacowa

Informacja dla osób poszukujących dokumentów do celów emerytalno-rentowych
Uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych - Instrukcja wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych - SEKAP

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, wymaganego przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.
Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych w województwie śląskim

Marszałek Województwa Śląskiego jest organem prowadzącym rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych, którzy wykonują działalność objętą wpisem na terenie województwa śląskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony