Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu

Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na:

a) obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
b) obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,z wyjątkiem piwa,

na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony