Stypendia w dziedzinie kultury

1. Stypendia w dziedzinie kultury mogą być przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz województwa śląskiego.
2. O stypendia mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne we własnym imieniu jak i instytucje oraz inne jednostki organizacyjne dla swoich kandydatów.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony