Udzielanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym

Udzielanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2, oraz w art. 10 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, a także zezwoleń na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych odbywa się w drodze decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Śląskiego, na podstawie wniosku.

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym - procedura SEKAP

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony