Staże i praktyki

Staże i praktyki zawodowe/absolwenckie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego to okazja do zdobycia cennej wiedzy
i doświadczenia pracy w jednostce samorządu terytorialnego. W związku z szerokim zakresem działalności dysponujemy szeroką ofertą możliwości odbycia staży i praktyk.

Spis Departamentów dostępny pod linkiem: https://bip.slaskie.pl/urzad_marszalkowski/ksiazka-teleadresowa.html

Regulamin organizacyjny Urzędów dostępny tutaj: https://bip.slaskie.pl/urzad_marszalkowski/regulamin-organizacyjny-urzedu.html

Regulaminy wewnętrzne Departamentów dostępne tutaj: https://bip.slaskie.pl/urzad_marszalkowski/regulaminy_wewnetrzne_departamentow/

Kto może odbyć staż?

 • Osoby bezrobotne kierowane na staż przez właściwy powiatowy urząd pracy;
 • Studenci kierowani przez uczelnie wyższe do odbycia stażu w ramach projektów
  unijnych itp.

Kto może odbyć praktykę?

 • Uczniowie i studenci szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych;
 • Absolwenci uczelni wyższych.

Co zyskujesz?

 • Cenne doświadczenie zawodowe;
 • Poznanie specyfiki zawodu;
 • Zdobycie umiejętności charakterystycznych dla danego stanowiska pracy;
 • Nabycie umiejętności praktycznych;
 • Poszerzanie wiedzy zdobywanej w trakcie kształcenia (dotyczy praktyk);
 • Zwiększenie szansy na zatrudnienie w danej dziedzinie i start zawodowy;
 • Aktywizację zawodową, dzięki czemu łatwiej jest wrócić do pracy zarobkowej (dotyczy staży);
 • Kształtowanie kompetencji miękkich, kultury zawodowej i umiejętności interpersonalnych w środowisku pracy;
 • Zdobycie umiejętności dobrej organizacji pracy, umiejętności samodzielnej pracy, a także pracy w zespole;
 • Historię doświadczenia zawodowego w CV, która otwiera perspektywy zatrudnienia.

Co musisz zrobić?

Praktykant

 • Złożyć CV wraz z wnioskiem o przyjęcie na praktykę (podpisanym własnoręcznie) ze wskazaniem:
  • Uczelni/ Szkoły w jakiej się kształcisz;
  • Ilości godzin do odbycia praktyki;
  • Proponowanego terminu odbycia praktyki;
  • 3 Departamentów, w której chciałbyś/chciałabyś odbyć praktykę.
 • Pozytywnie przejść rozmowę w Referacie ds. rekrutacji i adaptacji pracowników
  w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (nasz pracownik się z Wami skontaktuje celem umówienia dogodnego terminu spotkania).

Stażysta

 • Zarejestrować się jako osoba bezrobotna we właściwym powiatowym urzędzie pracy;
 • Złożyć CV wraz z wnioskiem o przyjęcie na staż (podpisanym własnoręcznie) ze wskazaniem:
  • Wykształcenia;
  • Nazwy właściwego powiatowego urzędu pracy, w którym jesteś zarejestrowany;
  • Proponowanego terminu odbycia stażu;
  • 3 Departamentów, w której chciałbyś/chciałabyś odbyć staż.
 • Pozytywnie przejść rozmowę w Referacie ds. rekrutacji i adaptacji pracowników
  w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (nasz pracownik się z Wami skontaktuje celem umówienia dogodnego terminu spotkania).

Dokumenty należy wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu
(pokój nr 164).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Referat ds. rekrutacji i adaptacji pracowników

Adres: ul. Ligonia 46, Katowice 40-037

Telefon: (32) 20 78 363

e-mail: consuela.wieczorek@slaskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony