{"id":2257,"name":"regulamin-organizacyjny-urzedu","title":"Regulamin Organizacyjny Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego przyj\u0119ty uchwa\u0142\u0105 nr 1628\/271\/V\/2018 Zarz\u0105du Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego z dnia 10 lipca 2018 r.","desc":"","header":"Regulamin Organizacyjny Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego przyj\u0119ty uchwa\u0142\u0105 nr 1628\/271\/V\/2018 Zarz\u0105du Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego z dnia 10 lipca 2018 r.","lead":"","keywords":"","changes":"aktualizacja regulaminu","menu":"Regulamin Organizacyjny","path":"\/urzad_marszalkowski\/regulamin-organizacyjny-urzedu.html","url":"\/urzad_marszalkowski\/regulamin-organizacyjny-urzedu.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2018-05-30 14:45:31","dateLastVersionPublicate":"2018-07-11 11:23:48","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":null}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.2764","extension":"DOC","name":"04. za\u0142. nr 2 do uchwa\u0142y_TEKST JEDNOLITY.doc","size":"854 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.2765","extension":"DOC","name":"06. za\u0142. nr 1 do Regulaminu.doc","size":"42 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.2768","extension":"DOC","name":"07. za\u0142. nr 2 do Regulaminu.doc","size":"71,5 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.2766","extension":"DOCX","name":"08. za\u0142. nr 3 do Regulaminu.docx","size":"590,57 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.2767","extension":"PDF","name":"09. za\u0142. nr 4 do Regulaminu.pdf","size":"55,69 KB"}]},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Regulamin Organizacyjny Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego przyj\u0119ty uchwa\u0142\u0105 nr 1628\/271\/V\/2018 Zarz\u0105du Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego z dnia 10 lipca 2018 r."}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":""}},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":""}]}