Informacje dla lekarzy uprawnionych

Informacja dla lekarzy uprawnionych do badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Informuje się, iż z dniem 20 lipca 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r. poz. 949).
W związku z powyższym lekarze wpisani do ewidencji uprawnionych lekarzy do badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego zobowiązani są do wymiany pieczątki uprawnionego lekarza zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do przedmiotowego rozporządzenia.
Ponadto informuje się, że rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców zawiera aktualnie obowiązujące wzory dokumentacji medycznej i wydanych orzeczeń lekarskich.
Z dniem 20 lipca 2014 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 133) zostało uchylone w całości.
Osobą do kontaktu jest Pani Hanna Tutaj, pracownik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, nr tel. +48 (32) 77 40 961, e-mail: htutaj@slaskie.pl

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony