Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w likwidacji

ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

Dyrektor: Joanna Ślusarczyk
p.o. Zastępcy Dyrektora ds Technicznych: Ewa Maruta
Z-ca Dyrektora ds. Zamówień Publicznych i Administracji: Łukasz Falgier

tel.: +48 (32) 25 83 076
fax: +48 (32) 25 82 743, 25 82 061
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl
strona www: www.szmiuw.pl
strona bip: bip-slaskie.pl/szmiuw

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony