Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice

Dyrektor: Eugeniusz Romański

tel.: +48 (32) 70 07 816
fax: +48 (32) 70 07 844
e-mail: scsi@e-slask.pl
strona www: www.e-slask.pl
strona bip: www.e-slask.pl/bip

W ramach realizacji zadań własnych samorządu województwa do zadań Centrum należy w szczególności:
1) zarządzanie platformą „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”,
2) opracowanie, aktualizowanie i realizacja regionalnej strategii informatyzacji Województwa Śląskiego,
3) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie informatyzacji regionu,
4) doskonalenie i koordynacja działań w zakresie realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego,
5) współpraca z innymi instytucjami i urzędami mająca na celu rozwijanie idei społeczeństwa informacyjnego,
6) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie możliwości wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
7) realizacja projektów mających na celu stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz rozwój infrastruktury teleinformatycznej zarządzanej przez Centrum,
8) prowadzenie działalności telekomunikacyjnej celem zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej województwa śląskiego w zakresie dostępu do Internetu, mogącej obejmować:
a. budowę lub eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
b. dostarczanie sieci telekomunikacyjnych lub zapewnianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
c. świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usług na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych i innych podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 1,2,4,5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243).
9) realizacja w imieniu Województwa Śląskiego obowiązku sporządzenia i przekazania prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji o infrastrukturze teleinformatycznej, wymaganej przepisem art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 Nr 106 poz. 675 z późn. zm.) oraz prowadzenie wykazu infrastruktury teleinformatycznej Województwa Śląskiego i samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego na potrzeby wyżej wymienionej informacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony