Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie

ul. Wileńska 14A, 02-021 Warszawa

Członek Zarządu - Dyr. ds. Techniczno-Esploatacyjnych: Artur Kowalczyk
Prezes Zarządu Społki: Krzysztof Zgorzelski

tel.: +48 (22) 47 41 405
fax: +48 (22) 47 44 039
e-mail: info@p-r.com.pl
strona www: www.przewozyregionalne.pl
strona bip: www.przewozyregionalne.pl/bip

Ilość i wartość nominalna akcji (udziałów) Województwa Śląskiego oraz procent w całości kapitału.
141 736 udziałów o wartości nominalnej 70 868 000,00 zł co stanowi 4,6% w kapitale zakładowym.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony