Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

Al. Różana 2, 41-501 Chorzów

Członek Zarządu Spółki: Krzysztof Klimosz
Prezes Zarządu Społki: Aneta Moczkowska
Wiceprezes Zarządu Spółki: Marek Widuch

tel.: +48 (32) 349 83 61
fax: +48 (32) 349 83 62
e-mail: park@parkslaski.pl
strona www: www.parkslaski.pl
strona bip: www.wpkiw.4bip.pl

Ilość i wartość nominalna akcji (udziałów) Województwa Śląskiego oraz procent w całości kapitału.
8 384 626 akcji o wartości 83 846 260 zł co stanowi 100% w k.a.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony