342;niepubliczne-placowki-doskonalenia-nauczycieli-majace-siedzibe-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego;Niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli mające siedzibę na terenie województwa śląskiego;;Niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli mające siedzibę na terenie województwa śląskiego;;;Aktualizacja zarządzenia w związku z klauzulą we Wniosku.;Niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli mające siedzibę na terenie województwa śląskiego;/wojewodztwo/niepubliczne_placowki_doskonalenia_nauczycieli/niepubliczne-placowki-doskonalenia-nauczycieli-majace-siedzibe-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego.html;/wojewodztwo/niepubliczne_placowki_doskonalenia_nauczycieli/niepubliczne-placowki-doskonalenia-nauczycieli-majace-siedzibe-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego.html;Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;2018-03-05 12:15:20;2018-06-06 14:31:14;2018-02-21 12:09:10;;Zwykła;; ;bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601;ContentWYSIWYG;Treść;Treść strony;

Zarządzenie marszałka nr 00011/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 00011/2018 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie procedury wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), Rozdział 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zarządzenie marszałka nr 00031/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 00031/2018 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 00011/2018 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie procedury wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
; ; ;bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601;Gallery;Galeria;Galeria; ;bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601;Attachment;Załączniki;Załączniki do strony;/resource/file/download-file/id.1491;DOC;zarządzenie.doc;58 KB; ;/resource/file/download-file/id.1492;DOC;WNIOSEK.doc;200 KB; ;/resource/file/download-file/id.266;DOC;1519722541.doc;58 KB; ;/resource/file/download-file/id.360;DOC;1519722697.doc;55,5 KB; ;/resource/file/download-file/id.362;DOC;1519722747.doc;196,5 KB; ;/resource/file/download-file/id.363;DOC;1519722772.doc;190 KB; ;/resource/file/download-file/id.364;DOC;1519722794.doc;190 KB; ; ; ;eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageTitle;;Tytuł strony;Niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli mające siedzibę na terenie województwa śląskiego; ; ;eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageDescription;;Zajawka strony;; ; ;1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d;SectionDescription;;Zajawka sekcji;; ;