{"id":342,"name":"niepubliczne-placowki-doskonalenia-nauczycieli-majace-siedzibe-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego","title":"Niepubliczne plac\u00f3wki doskonalenia nauczycieli maj\u0105ce siedzib\u0119 na terenie wojew\u00f3dztwa \u015bl\u0105skiego","desc":"","header":"Niepubliczne plac\u00f3wki doskonalenia nauczycieli maj\u0105ce siedzib\u0119 na\u0026nbsp;terenie wojew\u00f3dztwa \u015bl\u0105skiego","lead":"","keywords":"","changes":"Aktualizacja zarz\u0105dzenia w zwi\u0105zku z klauzul\u0105 we Wniosku.","menu":"Niepubliczne plac\u00f3wki doskonalenia nauczycieli maj\u0105ce siedzib\u0119 na terenie wojew\u00f3dztwa \u015bl\u0105skiego","path":"\/wojewodztwo\/niepubliczne_placowki_doskonalenia_nauczycieli\/niepubliczne-placowki-doskonalenia-nauczycieli-majace-siedzibe-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego.html","url":"\/wojewodztwo\/niepubliczne_placowki_doskonalenia_nauczycieli\/niepubliczne-placowki-doskonalenia-nauczycieli-majace-siedzibe-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2018-03-05 12:15:20","dateLastVersionPublicate":"2018-06-06 14:31:14","dateAvailableFrom":"2018-02-21 12:09:10","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Ch2 class=\u0022tytul1\u0022\u003EZarz\u0105dzenie marsza\u0142ka nr 00011\/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku\u003C\/h2\u003E\n\u003Cdiv class=\u0022lead1\u0022\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv class=\u0022lead1\u0022\u003EZarz\u0105dzenie Nr 00011\/2018 Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie procedury wpisu do ewidencji niepublicznych plac\u00f3wek doskonalenia nauczycieli maj\u0105cych siedzib\u0119 na terenie wojew\u00f3dztwa \u015bl\u0105skiego\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003Eart. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz\u0105dzie wojew\u00f3dztwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z p\u00f3\u017an. zm.), Rozdzia\u0142 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o\u015bwiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z p\u00f3\u017an. zm.), \u00a7 27 rozporz\u0105dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 wrze\u015bnia 2016 roku w sprawie plac\u00f3wek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) oraz \u00a7 69 Regulaminu Organizacyjnego Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego.\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv class=\u0022lead1\u0022\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv class=\u0022lead1\u0022\u003E\n\u003Ch2 class=\u0022tytul1\u0022\u003EZarz\u0105dzenie marsza\u0142ka nr 00031\/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku\u003C\/h2\u003E\n\u003Cdiv class=\u0022lead1\u0022\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv class=\u0022lead1\u0022\u003EZarz\u0105dzenie Nr 00031\/2018 Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarz\u0105dzenia Nr 00011\/2018 Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie procedury wpisu do ewidencji niepublicznych plac\u00f3wek doskonalenia nauczycieli maj\u0105cych siedzib\u0119 na terenie wojew\u00f3dztwa \u015bl\u0105skiego\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003Eart. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz\u0105dzie wojew\u00f3dztwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z p\u00f3\u017an. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o\u015bwiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z p\u00f3\u017an. zm.) \u00a7 27 rozporz\u0105dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 wrze\u015bnia 2016 roku w sprawie plac\u00f3wek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) oraz \u00a7 69 Regulaminu Organizacyjnego Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E"}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.1491","extension":"DOC","name":"zarz\u0105dzenie.doc","size":"58 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.1492","extension":"DOC","name":"WNIOSEK.doc","size":"200 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.266","extension":"DOC","name":"1519722541.doc","size":"58 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.360","extension":"DOC","name":"1519722697.doc","size":"55,5 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.362","extension":"DOC","name":"1519722747.doc","size":"196,5 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.363","extension":"DOC","name":"1519722772.doc","size":"190 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.364","extension":"DOC","name":"1519722794.doc","size":"190 KB"}]},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Niepubliczne plac\u00f3wki doskonalenia nauczycieli maj\u0105ce siedzib\u0119 na\u0026nbsp;terenie wojew\u00f3dztwa \u015bl\u0105skiego"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":""}},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":""}]}