Strategia dla Rozwoju Polski Południowej

Przyjęcie dokumentu


W Sali Senatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu w dniu 5 kwietnia 2013 r. odbyła się II wspólna sesja sejmików województw małopolskiego i śląskiego, na której radni obu województw przyjęli deklarację „Strategia dla rozwoju Polski południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020" (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/33/1/2013 z dnia 05.04.2013 r.). Dokument stanowi efekt prac Radnych oraz Zarządów Województw Małopolskiego i Śląskiego wspieranych przez Rady Programową i Naukową oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Cały proces został objęty patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Naczelną zasadą przyświecającą pracom nad Strategią było partnerstwo, rozumiane nie tylko jako ścisła współpraca oraz wzajemna odpowiedzialność obu regionów, ale również mobilizowanie podmiotów reprezentujących różnorodne środowiska oraz instytucje do podejmowania wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju makroregionu. Podstawą koncepcji makroregionów i opracowywania dla nich osobnych dokumentów strategicznych jest założenie, iż wyodrębniony geograficznie obszar, ze względu na swoje specyficzne problemy, potencjały i wyzwania, powinien być traktowany w indywidualny sposób, adekwatny do jego uwarunkowań. Celem strategii makroregionalnych jest koordynacja wspólnych przedsięwzięć dotyczących dużego terytorium i ukierunkowanych na wykorzystanie korzyści ze zintegrowanego i wielosektorowego podejścia do wspólnych działań strategicznych. Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 identyfikuje możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim oraz wskazuje kierunki, typy projektów i projekty umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej współpracy.

PROCES PRZYGOTOWANIA DOKUMENTU

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony