Strategia Polityki Społecznej

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Dokument określa działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców regionu.
Do priorytetów polityki społecznej, ujmowanych w perspektywie społeczeństwa obywatelskiego, zaliczono: wspieranie rodzin, rozwój ekonomii społecznej, ochronę dzieci i młodzieży przed zjawiskami dezorganizacji społecznej, aktywizację osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier w aktywizacji osób starszych, integrację systemu pomocy społecznej oraz bezpieczeństwo publiczne.

 

Strategia uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 24 kwietnia 2006

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony