Czas wygenerowania treści 2016-06-26 15:28:08

Godziny otwarcia urzędu:
od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30Godziny otwarcia kancelarii ogólnej (pokój 164)
od poniedziałku do piątku: 7:30-16:00


 

 

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba zacząć od założenia Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrzynki kontaktowej) Logowanie.
W przyjazny sposób umożliwia ona korespondencję z urzędem, sprawdzanie i załatwienie sprawy oraz kontrolę niezbędnych płatności.

 

Akceptowane Formaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

 


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638