Czas wygenerowania treści 2018-02-20 12:39:44


Dokument
Program łagodzenia w regionie śląskim
skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego
Edycja wpisu akcja z dnia 11-02-2014
wprowadzający zmianę: Małgorzata Bosak - Kancelaria Ogólna i Archiwum (KO)
dokonane zmiany: Przeedytowanie danych
Edycja wpisu akcja z dnia 10-08-2006
wprowadzający zmianę: Joanna Kina-Piechota - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Aktualizacja "Wytycznych dla wnioskodawców"
Edycja wpisu akcja z dnia 30-11-2005
wprowadzający zmianę: Tomasz Żak - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Dodanie II etapu Instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
Edycja wpisu akcja z dnia 11-08-2005
wprowadzający zmianę: Tomasz Żak - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Dodanie II etapu
Nowy wpis akcja z dnia 17-12-2003
wprowadzający zmianę: Joanna Kina - Gabinet Marszałka (GM)
dokonane zmiany: Dodanie nowego wpisu do bazy Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Śląskiego

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713