Czas wygenerowania treści 2018-02-19 17:16:19

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2017


Posiedzenie nr 168 z dnia 23 stycznia 2017

Nr uchwałyW sprawie
108/168/V/2017 przyjęcia dokumentu Kierunek Śląskie 3.0 Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030
109/168/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
110/168/V/2017 zawarcia umowy z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
111/168/V/2017 zawarcia umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
112/168/V/2017 zmiany uchwały nr 2662/161/V/2016 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
113/168/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB
114/168/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr: RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17
115/168/V/2017 zmiany Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT (Subregionu Północnego).
116/168/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.3 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.
117/168/V/2017 udzielenia 2 pełnomocnictw Pani Alicji Kulce – dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713