Czas wygenerowania treści 2018-02-21 19:45:15

Formularz ofertowy - wersja edytowalna
Załacznik nr 1 do Uchwały nr 291/241/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego
Załacznik nr 2 do Uchwały nr 291/241/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego
Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 290/241/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.02.2018 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 294/ 241/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.02 2018r.
Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp.
Informacja Wydziału Terenów Wiejskich za rok 2017
Informacja o wyborze oferty.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713