Czas wygenerowania treści 2017-11-21 14:56:29

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do rzeki Białej w km 2+720 i 2+460.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla 50 pracowników (w dwóch terminach) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu dot. nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w kontekście rozliczania i realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
załacznik nr 1.A - opis przedmiotu zamówienia
załacznik nr 1.B - wzór umowy
Załącznik 1A - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 - formularz ofertowy
Załącznik 3 - wykaz usług dot.wykonawcy
Załącznik nr 4 - wykaz usług dot.trenera
Załącznik nr 5 - dodatkowy wykaz (kryterium)
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pana Dariusza Lackosz z MGGP S.A. w Krakowie, działającego z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, km 14+000 – 20+500”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713