Czas wygenerowania treści 2017-03-30 16:29:51

Strona główna / Finanse Województwa / Gospodarka finansowa / Informacje na podstawie art. 34 ufp / Informacje KWARTALNE
Informacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami za IV kwartały 2016 roku
Informacja na temat dotacji udzielanych z budżetu województwa oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w IV kwartale 2016 roku.
Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu za IV kwartał 2016 r.
Informacja Wydziału Inwestycji z wykonania budżetu za IV kwartały 2016 roku
Udzielone dotacje w IV kwartałach 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Informacja Wydziału Rozwoju Regionalnego za III kwartał 2016 r.
Informacja Wydziału Rozwoju Regionalnego za IV kwartał 2016 r.
Informacja Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu za IV kwartał 2016 r.
Informacja Wydziału Terenów Wiejskich za III kwartał 2016
Informacja Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego za III kwartał 2016r.


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638