Czas wygenerowania treści 2017-01-17 18:06:19

Strona główna / Finanse Województwa / Gospodarka finansowa / Informacje na podstawie art. 34 ufp / Informacje KWARTALNE
Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu za IV kwartał 2016 r.
Informacja Wydziału Inwestycji z wykonania budżetu za IV kwartały 2016 roku
Udzielone dotacje w IV kwartałach 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Informacja Wydziału Rozwoju Regionalnego za III kwartał 2016 r.
Informacja Wydziału Rozwoju Regionalnego za IV kwartał 2016 r.
Informacja Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu za IV kwartał 2016 r.
Informacja Wydziału Terenów Wiejskich za III kwartał 2016
Informacja Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego za III kwartał 2014r.
Informacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami za III kwartały 2016 r.
Informacja z Wydziału Inwestycji za III kwartały 2016


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638