Czas wygenerowania treści 2018-04-21 01:55:22

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Ogłoszenie elektronicznej tablicy ogłoszeń z dnia 21 grudnia 2017 roku
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Terenowej Służby Ratowniczej przy KWK „Bolesław Śmiały” s.c. w Łaziskach Górnych Paweł Witoszek, Grażyna Witoszek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych (stanowiących wody opadowe i roztopowe z odwodnienia sektora przyjmowania pojazdów, sektora magazynowania przyjętych pojazdów oraz z sektora usuwania z pojazdów substancji niebezpiecznych) pochodzących z terenu stacji demontażu i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Łaziskach Górnych, istniejącym wylotem  200 mm do cieku naturalnego określonego jako „ciek niewyróżniony” o nazwie „Rów G”, uchodzącego do rzeki Gostyni w km 24+550.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Agata Skwiercz 21-12-2017 13:52:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713