Czas wygenerowania treści 2018-02-20 12:25:11

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1873/216/V/2017 z dnia 12 września 2017 roku
w sprawie:
przyznania stypendiów uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego oraz zawarcia umów z osobami, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486) w związku z ust. 9, 10 oraz 11 załącznika do uchwały Nr V/9/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów województwa śląskiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 roku poz. 2956)Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-09-2017 11:03:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713