Czas wygenerowania treści 2017-08-21 17:58:19


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
„ P/17/070 – Rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych". Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-7-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt systemu w ramach gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL". czynności Kontrole w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-7-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" P/17/030 - Realizacja przez organy państwa i samorządu terytorialnego zadań w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych." czynności kontrole w toku
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-7-2017
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Prowadzenie części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art.. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne". Czynności kontrolne w toku
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-7-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" P/17/005 - Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności". Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-6-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe". Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-6-2017
Podmiot kontrolujący: Komisja Europejska / Moore Stephens Central Audit
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt wykonywania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel Tematyczny 9 (włączenia społeczne) przez Zarząd Województwa Śląskiego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego". Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-5-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów - Departament Audytu Środków Publicznych OT w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt w Instytucji Zarządzającej - Zarządzie Województwa Śląskiego w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2017
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"" Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn. "Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych" realizowanego na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649)"". Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-4-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro przez wybrane jednostki sektora finansów publicznych"
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-4-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713