Czas wygenerowania treści 2017-10-23 22:45:42


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Gospodarka finansowa Województwa Śląskiego" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego." Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-9-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" P/17/105 - Zapobieganie i leczenie depresji" Czynności kontrolne w toku
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-9-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt operacji w Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-8-2017
Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" Prawna ochrona pracy, legalność zatrudnienia, bhp ". Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-8-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
„ P/17/070 – Rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych". Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-7-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt systemu w ramach gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL". czynności Kontrole w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-7-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" P/17/030 - Realizacja przez organy państwa i samorządu terytorialnego zadań w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych." czynności kontrole w toku
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-7-2017
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Prowadzenie części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art.. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne". Czynności kontrolne w toku
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-7-2017

Wszystkie lata:
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713