Czas wygenerowania treści 2017-06-28 12:37:41


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" P/17/005 - Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności". Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-6-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe". Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-6-2017
Podmiot kontrolujący: Komisja Europejska / Moore Stephens Central Audit
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt wykonywania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel Tematyczny 9 (włączenia społeczne) przez Zarząd Województwa Śląskiego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego". Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-5-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów - Departament Audytu Środków Publicznych OT w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt w Instytucji Zarządzającej - Zarządzie Województwa Śląskiego w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2017
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"" Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn. "Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych" realizowanego na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649)"". Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-4-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro przez wybrane jednostki sektora finansów publicznych" Czynności kontrolne w toku
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-4-2017
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań Marszałka Województwa Śląskiego wynikających z ustawy o usługach turystycznych w 2016 roku. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-2-2017
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt operacji – PROJEKT MZ POPT.03.01.00-00-0026/14 W ZAKRESIE UMOWY DOTACJI NR PIP/BDa – II/POPT/128/14 – I i II transza w 2015 r. (wniosek o płatność nr POPT.03.01.00-00-028/14-002" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-1-2017
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt z art.. 62 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r.w zakresie gospodarowania środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WSL.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-1-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku VAT za sierpień 2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-8-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713