Czas wygenerowania treści 2017-02-21 13:00:05

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zakup mediów na potrzeby promocji festiwalu INDUSTRIADA 2017 - Święto Szlaku Zabytków Techniki
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu powierzchni reklamowej w prasie, Internecie, na tablicach wielkoformatowych, nośnikach typu citylight, czasu antenowego w radiu i telewizji w okresie od 9 maja do 16 czerwca 2017 r., wykonania reklam internetowych typu display, produkcji spotów radiowych oraz przeprowadzenia w okresie nie wcześniej niż od 9 maja i nie później niż do 30 czerwca 2017 r. badań konsumenckich w zakresie skuteczności i efektywności działań reklamowych w mediach (dwie fale badania: pre-test i post-test). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Metryczka informacjiWprowadzenie: Aneta Wabnic 2017-02-13 13:51:40
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-13 13:56:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-02-13 13:52:35
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-02-13 13:53:16


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638