Czas wygenerowania treści 2017-08-18 18:30:30

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Ubezpieczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego obejmuje:
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
b) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia;
c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (sprzęt stacjonarny/sprzęt przenośny);
d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia).

Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Kurek 2017-08-02 11:40:33
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-14 13:15:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-08-02 11:41:55
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-08-14 13:17:13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-08-02 11:42:09
Formularz ofertowy z załącznikiem (wersja edytowalna) pobierz 2017-08-02 11:45:27
Załącznik nr 1 do OPZ pobierz 2017-08-02 11:43:59
Załącznik nr 2a do OPZ pobierz 2017-08-02 11:44:41
Załącznik nr 2 do OPZ pobierz 2017-08-02 11:44:19
Załącznik nr 3 do OPZ pobierz 2017-08-02 11:44:55
Załącznik nr 3 do SIWZ - OPZ pobierz 2017-08-02 11:43:41
Załącznik nr 4 do OPZ pobierz 2017-08-02 11:45:07
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pobierz 2017-08-14 13:14:32
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-08-23 12:30:00
pobierz
2017-08-14 13:15:09


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713