Czas wygenerowania treści 2017-10-19 07:27:29

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa drukowania kalendarzy na 2018 r.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania kalendarzy na 2018 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Kurek 2017-10-09 11:43:13
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-09 11:48:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-09 11:45:24
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-10-09 11:45:49
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2017-10-09 11:47:34
Oświadczenie (wersja edytowalna) pobierz 2017-10-09 11:48:00


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713