Czas wygenerowania treści 2018-04-25 00:50:08

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa drukowania i dostawy wydawnictw promocyjnych
Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania i dostawy wydawnictw promocyjnych w liczbie 2000 egzemplarzy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Tabiś 2018-04-11 12:19:57
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-19 13:56:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-04-11 12:21:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-04-11 12:24:14
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2018-04-11 12:25:41
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-04-19 13:54:57
Oświadczenie - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2018-04-19 13:55:31
Próbka pobierz 2018-04-11 14:22:14
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2018-04-11 12:26:24
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pobierz 2018-04-16 13:00:43


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713