Czas wygenerowania treści 2017-03-24 20:49:51

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Ogłasza konkurs:
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

Termin składania ofert: od 15-3-2017 do 4-4-2017

treść dokumentu w pliku
Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Ząbkowski 15-03-2017 11:33:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638