Czas wygenerowania treści 2017-04-29 17:37:11

załącznik do uchwały nr 2786/213/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.11.2008 roku
Załącznik do Uchwały nr 506/28/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.04.2015 r.
Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1713/133/V/2016 z dnia 23.08.2016 r.
Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z uzasadnieniem.
Załącznik nr 3 - Wzór zaświadczenia o dokonanym wpisie.
Zaszeregowanie obiektów hotelarskich.
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych.

Art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.).
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
zał. 1 do Uchwały Zarządu Nr 676


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713