Czas wygenerowania treści 2018-04-26 21:24:55

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr OS-WS.KW-748/17 z 27 listopada 2017r. w sprawie Nr OS-WS.7322.184.2017
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -Nr OS-WS.KW-/17 z 27.11.2017 r. w sprawie Nr OS-WS.7322.180.2017
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -Nr OS-WS.KW-739/17 z 24.11.2017 r. w sprawie Nr OS-WS.7322.162.2017
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Nr OS-WS.KW-740/17 z 23.11.2017 r. w sprawie Nr OS-WS.7322.198.2017
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr OS-WS.KW-736/17 z 23 listopada 2017r. w sprawie Nr OS-WS.7322.197.2017
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -Nr OS-WS.KW-730/17 z 23.11.2017 r. w sprawie Nr OS-WS.7322.196.2017
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego – pismo Nr OS-WS.KW-00713/17 z 17 listopada 2017 r. w sprawie Nr OS-WS.7322.167.2017
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na likwidację urządzenia wodnego ujmującego wodę do koryta cieku Bajerka z rzeki Małej Wisły, zlokalizowanego w miejscowości Pogórze (gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie).
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do rzeki Białej w km 2+720 i 2+460.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pana Dariusza Lackosz z MGGP S.A. w Krakowie, działającego z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, km 14+000 – 20+500”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713