Czas wygenerowania treści 2018-02-20 12:22:28

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla maksymalnie 30 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego wyjazdowego szkolenia dla maksymalnie 70 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu dot. efektywnego wdrażania RPO WSL 2014-2020 w świetle nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z elementami obligatoryjnych umiejętności urzędnika UE, w tym profilaktyka przeciwko zespołowi wypalenia zawodowego na potrzeby skutecznego komunikowania i promowania systemu uproszczeń we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest usługa, obejmująca przeprowadzenie szkolenia (minimum dla 10, maksymalnie dla 30 osób) z zakresu pomocy publicznej dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.
Przedmiotem zamówienia jest usługa, obejmująca przeprowadzenie szkolenia (minimum dla 10, maksymalnie dla 30 osób) z zakresu zamówień publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego wyjazdowego szkolenia dla maksymalnie 19 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu dot. zarządzania wielopokoleniowym zespołem. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przeprowadzenie szkolenia (minimum dla 10, maksymalnie dla 30 osób) z zakresu pomocy publicznej dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przeprowadzenie szkolenia (minimum dla 10, maksymalnie dla 30 osób) z zakresu zamówień publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na przygotowaniu opinii przez eksperta/ biegłego z zakresu rozwiązań informatycznych związanych z systemem informacji przestrzennej.

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rolet wewnętrznych oraz żaluzji pionowych (tzw. Verticali) we wskazanych pomieszczeniach biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713