Czas wygenerowania treści 2018-02-21 19:53:52

Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Spis procedur / Ochrona środowiska
Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
Wydawanie zezwoleń na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami
Wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny) oraz jej zmian

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz jego zmian.
Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi
Zgłaszanie instalacji, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia, a które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713