Czas wygenerowania treści 2017-10-19 07:25:10

Odpowiedź na pytanie oraz modyfikacja zapisów dokumentów
załącznik nr 4 - wykaz usług dot.trenera (warunek)
Informacja o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla maksymalnie 43 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu wystąpień publicznych. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713