Czas wygenerowania treści 2017-10-19 07:23:34

Przedmiotem zamówienia jest usługa, obejmująca organizację oraz przeprowadzenie dwudniowego szkolenia (maksymalnie dla 10 uczestników szkolenia) z zakresu zamówień publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
załacznik 4 - wykaza usług dot.trenera (warunek)
załacznik nr 1b - wzór umowy
Załacznik nr 1 b - wzór umowy
Załacznik nr 2 - formularz ofertowy
Załacznik nr 3 - wykaz uslug (warunek)
Załacznik nr 3 - wykaz usług (warunek)
Załacznik nr 4 - wykaz usług dot. trenera (warunek)
Załacznik nr 5 - wykaz dodatkowych usług


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713