Czas wygenerowania treści 2017-12-18 15:51:19

załacznik nr 1.B - wzór umowy
Załącznik 1A - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 - formularz ofertowy
Załącznik 3 - wykaz usług dot.wykonawcy
Załącznik nr 4 - wykaz usług dot.trenera
Załącznik nr 5 - dodatkowy wykaz (kryterium)
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pana Dariusza Lackosz z MGGP S.A. w Krakowie, działającego z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, km 14+000 – 20+500”.
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pana Jacka Różyckiego z EcoCare z Włocławka, działającego z pełnomocnictwa BIOAGRA OIL S.A. z siedzibą w Tychach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych KOMAGRA Sp. z o.o. w Tychach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu BIOAGRA OIL S.A przy ul. Przemysłowej 64 w Tychach.
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedsiębiorstwa TUREX Janusz Turczyn w Sosnowcu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Sosnowieckich Wodociągów S.A. w Sosnowcu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanych przy ul. Kombajnistów 6 w Sosnowcu.
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek zakładu Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713